Hoe draag ik de eigendom van een Enphase systeem over?

Volg deze stappen om het eigendom van een Enphase systeem over te dragen.

Als u onlangs een huis of gebouw heeft gekocht met een Enphase systeem en u wilt graag eigenaar worden van het systeem, klik dan op deze link om het proces van eigendomsverandering te starten. U wordt gevraagd een Enlighten-account aan te maken als u dat nog niet heeft. (Wanneer u wordt gevraagd om uw account aan te maken, selecteert u Andere in het deelvenster Registratie van nieuwe gebruikers).

Enlighten Login

Zodra u bent ingelogd, Overdracht van de huiseigenaar (€149).

Enlighten Login

Eigenaar overdracht zal de productgarantie aan u overdragen, evenals u toegang geven tot de account van het systeem in Enlighten, de software die de productie en de gezondheid van het systeem bewaakt. Het Inspectierapport geeft inzicht in de gezondheid van uw geïnstalleerde zonne-energiesysteem en signaleert zaken die mogelijk aandacht behoeven.

Om voortzetting van de dekking aan te vragen, dient u de transactie binnen 30 dagen na het voltooien van het proces van de verandering van eigenaar af te ronden.