Wykrywanie nowych mikroinwerterów

W razie montażu nowego systemu lub rozbudowy już istniejącego mikroinwertery muszą zostać wykryte przez bramę.

Można to osiągnąć na dwa sposoby:

 • Uruchom PLC Scan (Skan PLC) dla bramy Gateway.

  Przejdź do karty „Devices” (Urządzenia)

  Kliknij pozycję Gateway XXX

  Rozpocznij skanowanie w poszukiwaniu nowych urządzeń.

  Uwaga: to samo można zrobić na miejscu montażu. W tym celu należy wejść do aplikacji ITK > Step 2 (Krok 2) > Gateway > Launch PLC scan (Uruchomi skan PLC) lub nacisnąć przycisk u dołu bramy Gateway.

  Ręczne udostępnianie: :

  Pod listą mikroinwerterów na karcie urządzeń można wprowadzić numery seryjne urządzeń, które chce się udostępnić bramie Gateway

  Należy wybrać bramę Gateway, której mają być udostępniane mikroinwertery, i wprowadzić numery seryjne nowych urządzeń.

  Jak wycofać mikroinwertery z eksploatacji

  Należy wybrać mikroinwertery, które (już) nie należą do systemu i muszą zostać usunięte/wycofane.

  Po wybraniu wszystkich takich urządzeń, należy kliknąć przycisk u dołu listy, by je wycofać/usunąć.