Usługa Service-on-the-Go w aplikacji Installer Toolkit

Wysyłanie wniosku z tytułu gwarancji urządzenia

W celu skorzystania z usługi Service-on-the-Go w aplikacji mobilnej Installer Toolkit należy wykonać następujące kroki.

 1. Otwórz Installer Toolkit 3.0.

 2. Na liście systemów, wybierz system, przy którym pracujesz.

  Uwaga: musisz mieć dostęp do tego systemu i uprawnienia dla roli Installer (Instalator) lub PV maintainer (Konserwator fotowoltaiki).

  Kliknijtutaj, by dowiedzieć się, jak uzyskać taki dostęp. (odsyłacz do strony z instrukcją pozyskiwania dostępu)

 3. Przewiń ekran do sekcji Service (Serwis) i wybierz opcję „Request return and Install replacement” (Wnioskuj o wymianę i zamontuj zamiennik).
 

Wniosek o zwrot

 1. Wybierz opcję Request Return (Wniosek o zwrot).

 2. Wybierz adres, na który ma zostać wysłany zamiennik.


   

  Na zrzucie ekranu widać zarejestrowany adres instalatora i lokalizację montażu urządzenia.

 3.  
 4. Przewiń ekran i wybierz numer seryjny urządzenia, dla którego chcesz złożyć wniosek gwarancyjny, dodaj uwagi i wybierz opcję Submit (Wyślij).

 5.  
 6. System wyświetli komunikat potwierdzający zgłoszenie.

  Zgłoszenia, które nie zostają zatwierdzone automatycznie, trafiają do weryfikacji. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie.

   

  Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, jak przeprowadzić montaż zamiennika (odsyłacz do informacji o montażu zamiennika)

Otwieranie zgłoszenia dla konkretnego systemu

 1. Na liście systemów, wybierz system, przy którym pracujesz.

  Uwaga: Musisz mieć dostęp do tego systemu i uprawnienia dla roli Installer (Instalator) lub PV maintainer (Konserwator fotowoltaiki).

  Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, jak uzyskać taki dostęp. (odsyłacz do strony z instrukcją pozyskiwania dostępu)

 2. Przewiń ekran do sekcji Service (Serwis) i wybierz opcję „Create support case” (Utwórz zgłoszenie dot. wsparcia).

 3. Przewiń ekran do sekcji Service (Serwis) i wybierz opcję „Create support case” (Utwórz zgłoszenie dot. wsparcia).