Mikroinwertery Enphase IQ 7, IQ 7+, IQ 7X oraz IQ 7A