Jak zamontować zamiennik i wymienić bramę IQ Gateway.

 1. Wyszukaj i zaznacz system na karcie „Systems” (Systemy).

 2. 1. Otwórz Installer Toolkit 3.0.

 3. Na liście systemów, wybierz system, przy którym pracujesz.

 4. Uwaga: Musisz mieć dostęp do tego systemu i uprawnienia dla roli Installer (Instalator) lub PV maintainer (Konserwator fotowoltaiki).. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, jak uzyskać taki dostęp. (odsyłacz do strony z instrukcją pozyskiwania dostępu)

 5. Przewiń ekran do sekcji Service (Serwis) i wybierz opcję „Request return and Install replacement” (Wnioskuj o wymianę i zamontuj zamiennik).

 6. Wybierz opcję Install Replacement (Montaż zamiennika).

 7. Wprowadź numer seryjny wymienianego urządzenia i numer seryjny zamiennika. Następnie kliknij opcję Submit (Wyślij). Uwaga: Spowoduje to wycofanie starych numerów seryjnych i udostępnienie nowych oraz stosowną aktualizację macierzy fotowoltaicznej.

Wymiana bramy IQ Gateway

 1. Na liście systemów, wybierz system, przy którym pracujesz.

  Uwaga: musisz mieć dostęp do tego systemu i uprawnienia dla roli Installer (Instalator) lub PV maintainer (Konserwator fotowoltaiki). Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, jak uzyskać taki dostęp. (odsyłacz do strony z instrukcją pozyskiwania dostępu)
 2. Przewiń ekran do sekcji Service (Serwis) i wybierz opcję „Request return and Install replacement” (Wnioskuj o wymianę i zamontuj zamiennik).

 3. Wybierz opcję Replace IQ Gateway (Wymiana bramy IQ Gateway).

 4. Upewnij się, że wybrano istniejące rozwiązanie IQ Gateway i wykonaj instrukcję z kroku 1 przed wybraniem opcji „Next” (Dalej).

 5. W kroku 2 zeskanuj/wybierz nowo zainstalowaną bramę IQ Gateway i wybierz opcję „Next” (Dalej).

 6. W kroku 3:
  a. Połącz się z nową bramą Gateway w trybie punktu dostępu
  b. Podłącz nową bramę Gateway do systemu Enphase, konfigurując w tym celu połączenie Wi-Fi lub wykorzystując sieć Ethernet
  c. Po potwierdzeniu połączenia bramy Gateway z systemem Enphase wyłącz tryb punktu dostępu
  d. Wybierz przycisk „Done” (Gotowe), by wysłać wniosek o wymianę do systemu Enphase.

Uwaga: Jeżeli zamontowano akumulatory IQ Battery, po wykonaniu tego kroku należy zaktualizować oprogramowanie bramy.

Wymiana akumulatora IQ Battery