Jak ponownie przyznać klientowi dostęp do systemu Enphase?

Dowiedz się, jak ponownie przyznać klientowi dostęp do systemu Enphase

Ponowny dostęp można przyznać klientowi za pośrednictwem formularza aktywacji systemu. W tym celu:

  1. Zaloguj się w systemie Enphase Installer Platform.

  2. Przejdź do karty Systems (Systemy)

  3. Kliknij kartę Activations (Aktywacje) po prawej stronie

  4. Jeśli nie widzisz pożądanego systemu, kliknij opcję Show all activations (Pokaż wszystkie aktywacje).

  5. Wyszukaj system. Kliknij nazwę systemu. Wyświetli się formularz aktywacji.

  6. W sekcji Owner (Właściciel) kliknij opcję Send system access to owner (Wyślij właścicielowi dostęp do systemu).

Na adres e-mail podany w formularzu aktywacji zostanie wysłana wiadomość powitalna z instrukcjami dotyczącymi logowania w systemie.

Jeśli system generował raporty krócej niż 6 miesięcy, wykonaj poprzednie kroki i wybierz opcję „change owner” („zmień właściciela”).

Wprowadź informację o nowym właścicielu w wyświetlonych polach.

Kliknij opcję Save (Zapisz) u dołu formularza aktywacyjnego.

Jeśli do adresu e-mail nowego właściciela jest już przypisane konto Enphase, wyświetli się prośba o potwierdzenie powiązania tego adresu z systemem.

Po przypisaniu do nowego właściciela systemu, poprzedni właściciel systemu utraci do niego dostęp.

Jeśli musisz zmienić właściciela systemu, który wysyłał raporty do Enphase przez ponad 6 miesięcy, odwiedź stronę Change of Ownership (Zmiana właściciela) dostępną tutaj. (łącze do strony Encare/CCO)https://www4.enphase.com/en-uk/homeowners/services