Jak kontrolować przekładniki prądowe

W systemie widać komunikat o błędzie „Meter issue” (Błąd pomiaru).

W takim wypadku problem wiążę się z instalacją przekładników prądowych.

W układach jednofazowych 1 przekładnik prądowy odpowiada za produkcję, a 1 za zużycie.

W układach trójfazowych 3 przekładniki prądowe odpowiadają za produkcję, a 3 za zużycie. Aby uzyskiwać dane ze wszystkich 3 faz, TRZEBA zapewnić zasilanie bramy Gateway na 3 fazach.

Jeżeli przekładniki prądowe są zamontowane, należy upewnić się, że odczyty dotyczące produkcji pokazują pomiary licznika. Jeżeli są aktywne, w przeglądzie wyświetlona jest mała niebieska litera M. Ten widok można zmienić w ustawieniach.

Uwaga: Dostępne są dwa ekrany :

 • Pomiary licznika. Ta wartość jest odczytywana przez przekładniki prądowe i wymaga ich prawidłowej instalacji. Ta opcja zapewnia największą dokładność.

 • Pomiary mikroinwertera. Dotyczą one wyprodukowanej energii przesłanej z mikroinwerterów przez sieć PLC. Wymagają sprawnej komunikacji przez sieć PLC.

 

Wybrane ustawienie będzie także widoczne w karcie Energy (Energia) dostępnej dla klienta. Jeżeli pomiary licznika nie są prawidłowe, klient nie pozna informacji o faktycznej produkcji energii.

 

W przypadku komunikatu o błędzie „meter issue” (problem z licznikiem) należy przejść do karty „graph” (wykres), aby sprawdzić wartości i potencjalną przyczynę błędu.

W systemach Enphase zużycie musi mieć zawsze wartość dodatnią !

Chodzi o łączne zużycie energii w domu, a nie zużycie (import) energii z sieci.

Po najechaniu na wykres zostają wyświetlone wartości.

Uwaga: W przypadku układów trójfazowych należy poprzez wybór opcji „Show phases” (Pokaż fazy) aktywować widok zużycia według fazy.

Produkcja:

Produkcyjne przekładniki prądowe powinny znajdować się na linii odchodzącej od mikroinwerterów.

W przypadku występowania kilku obwodów można ominąć oba przewody fazy (tylko jeśli faza jest ta sama) poprzez zastosowanie tego samego przekładnika prądowego. W razie potrzeby mogą również zostać zainstalowane dodatkowe przekładniki prądowe, podłączone równolegle z odpowiednim terminalem przekładników prądowych.

 • Musi mieć wartość dodatnią i odpowiadać krzywej produkcji mikroinwerterów w skali dnia. W nocy wartość musi wynosić 0 W.

 • Potencjalne problemy związane z produkcyjnymi przekładnikami prądowymi :

  • Produkcyjny przekładnik prądowy może odczytywać część wartości dotyczących zużycia, a nie tylko aktywność mikroinwerterów. Należy upewnić się, że w nocy, gdy system jest wyłączony, wartość wynosi 0 W.

  • Produkcyjny przekładnik prądowy może nie być połączony z prawidłowym terminalem bramy. Pierwsze 3 w bramie odpowiadają za produkcję. W celu upewnienia się, że są zainstalowane prawidłowo, należy sprawdzić naklejkę na bramie.

  • Biały przewód ma się znajdować na górze, a niebieski na dole.

  • Dozwolony jest tylko przewód fazy.

  • Strzałka musi być skierowana do wewnątrz, w kierunku przepływu prądu. Musi być skierowana na odbiorniki. Nie na mikroinwertery.

  • Nieprawidłowa faza. Fazy zależą od zasilania bramy.

   Wartości produkcji nie będą spójne i będą wyświetlane dane dotyczące produkcji w nocy.

  • W przypadku zainstalowania magazynu należy się upewnić, że jego aktywność nie jest odczytywana przez produkcyjny przekładnik prądowy. Produkcyjny przekładnik prądowy może odczytywać tylko wartości produkcji.

  • Czy odczytywana zostaje cała produkcja? Jeżeli nie, zostanie to odzwierciedlone na wykresie zużycia. Można dokonać porównania z wartościami przesyłanymi przez mikroinwertery :

Zużycie

Po pierwsze, należy sprawdzić wartości w nocy.

Dostępne są dwie możliwe konfiguracje zależne od umieszczenia przekładnika prądowego do monitorowania zużycia. Najczęstszą będzie odbiornik z konfiguracją solarną. Uwaga: Wartości zużycia w tej konfiguracji są wypadkową wartości przekładnika prądowego do monitorowania zużycia ORAZ produkcyjnego przekładnika prądowego :

Zużycie = Odczyt przekładnika prądowego do monitorowania zużycia (import/eksport) + Produkcyjny przekładnik prądowy.

Dlatego zaleca się, aby w pierwszej kolejności zawsze sprawdzić wartości w nocy. Pozwala to określić, czy problem wiąże się z przekładnikiem prądowym do monitorowania zużycia lub czy nieprawidłowe wartości są pokazywane tylko w dzień. Problem może też wiązać się z instalacją produkcyjnego przekładnika prądowego. (Przykładowo, niecała produkowana energia jest mierzona)

 • Zużycie musi mieć zawsze wartość dodatnią. Nawet jeżeli energia jest eksportowana do sieci, dom zawsze będzie zużywał energię.

Potencjalne przyczyny nieprawidłowego pomiaru zużycia :

 • Polaryzacja.

  • Strzałka we właściwą stronę. Powinna być skierowana na odbiorniki.

  • Biały przewód ma się znajdować na górze, a niebieski na dole.

 • Przewód fazy ORAZ prawidłowa faza. W układach trójfazowych fazy określa zasilanie bramy (odsyłacz do dokumentu dotyczącego sprawdzania poprawności faz i sprawdzonych praktyk)

 • W przypadku układów trójfazowych – jeżeli w nocy co najmniej jedna faza zmienia wartości z dodatnich na ujemne, to najprawdopodobniej wynika to z podłączenia do nieprawidłowej fazy.

Brak jakichkolwiek pomiarów? Czy są podłączone do prawidłowego terminala? Czy są długo eksploatowane ?

 • W przypadku zainstalowania magazynu należy się upewnić, że jego aktywność jest odczytywana przez przekładnik prądowy do monitorowania zużycia. W przeciwnym razie wystąpi błąd „Meter issue – Storage measurements will show up” (Błąd pomiaru — Wyświetlą się pomiary dotyczące magazynu).

 • Wartości ujemne TYLKO w ciągu dnia? Problem może się wiązać z pomiarem produkcji. Czy cała produkowana energia jest mierzona? Czy używany jest inwerter innej firmy?

 • Czy konfiguracja jest prawidłowa? Odbiornik z produkcją fotowoltaiczną vs. Tylko odbiornik.

Ważne: Jeżeli konfiguracja systemu to NET (Load with solar production) (Odbiornik z produkcją fotowoltaiczną), a fizyczna lokalizacja przekładników prądowych to TOTAL (Load only) (Tylko odbiornik), to zużycie będzie miało pierwszeństwo przed produkcją, która zawsze będzie mniejsza.

Z drugiej strony, jeżeli konfiguracja to TOTAL, a lokalizacja przekładników prądowych to NET, to zużycie będzie wynosić Zero (w tej konfiguracji ENL Manager nie pokazuje ujemnego zużycia; widać je tylko po zalogowaniu do aplikacji ITK).

Obie konfiguracje nie są optymalne, jeśli chodzi o lokalizację przekładnika prądowego.

Aktualną konfigurację i liczbę faz można sprawdzić na karcie „Devices” (Urządzenia).

Skonfigurowanie liczników pod kątem trzech faz i zasilanie jednofazowego systemu Gateway spowoduje wstrzymanie produkcji energii przez mikroinwertery. W takim wypadku system Gateway wyświetli komunikat o błędzie i czerwoną ikonę.

Konfiguracja to NET, lokalizacja przekładników prądowych to TOTAL.

Sprawdź, czy system nie jest skonfigurowany w oparciu o Zero Export (zablokowanego eksportu)

Konfiguracja to TOTAL, fizyczna lokalizacja przekładników prądowych to NET.

 

Aby zmienić konfigurację, należy najpierw dezaktywować licznik, poczekać na wykonanie polecenia (może to potrwać do 15 minut), a następnie aktywować liczniki ponownie, już przy prawidłowej konfiguracji.

Podczas zmieniania konfiguracji może wyświetlić się szczytowy wzrost zużycia. Aby zobaczyć nowe wartości, należy powiększyć wykres poprzez przeciągnięcie kursora za wartość szczytową.