Dlaczego wielkość produkcji mikroinwertera jest mniejsza niż spodziewana?

Krok 1: Identyfikacja problemu produkcyjnego

Należy przyjrzeć się macierzy fotowoltaicznej, by ocenić zachowanie mikroinwerterów i prawidłowość ich funkcjonowania. Kliknij kartę View(Widok), by zobaczyć układ mikroinwerterów.

O problemie z produkcją będzie świadczyć czarny panel lub istotne różnice w wartościach produkcji. Wybierz kolejno opcje Energy > Past 7 Days (Energia > Ostatnie 7 dni), by zobaczyć dane w szerszym ujęciu.

Przykład sytuacji, gdy wielkość produkcji jednego mikroinwertera jest znacząco niższa niż pozostałych.

Drugim sposobem na zidentyfikowanie problemu z produkcją jest kliknięcie karty Devices (Urządzenia) i sprawdzenie komunikatu o błędzie w kolumnie Status:

Krok 2: Określenie schematu

Najpierw należy ustalić, czy zbyt niska produkcja ma charakter jednorazowy, stały czy powracający. Na karcie View(Widok)wybierz z menu rozwijanego opcję Power > Past 7 days(Moc > Ostatnie 7 dni). Następnie można przejrzeć dane o produkcji z ostatnich 7 dni, przesuwając kursorem w dół macierzy fotowoltaicznej lub klikając przycisk Play (Odtwórz).

- Czy problem dotyczy tylko jednego mikroinwertera?
- Czy problem dotyczy kilku mikroinwerterów?
- Czy sytuacja się powtarza? Czy dochodzi do niej codziennie o tej samej porze?
- Czy mikroinwerter zawsze produkuje zbyt mało energii, czy jest pora, w której wszystkie mikroinwertery mają ten sam poziom produkcji?

Krok 3: Określenie przyczyny

Jeśli problem zbyt niskiej produkcji dotyczy jednego mikroinwertera, istotnych informacji o możliwej przyczynie powinno dostarczyć sprawdzenie napięć, częstotliwości i natężeń.

- W tym celu należy kliknąć niesprawny mikroinwerter na macierzy fotowoltaicznej.
- Wyświetli się okno podręczne.
- Kliknij ikonę wykresu, by otworzyć dane mikroinwertera.

- Kliknij nad wykresem, by wybrać krzywe, które chcesz wyświetlić. Krzywe, które nie są wyświetlane, są szare. Przeciągnij kursor nad krzywymi, by zobaczyć ich wartości.

Jeśli problem dotyczy tylko jednego mikroinwertera, możesz porównać wartości z sąsiednim mikroinwerterem, którego produkcja nie jest zbyt niska.

Kliknij trzy paski w prawym górnym rogu, by pobrać informacje w pożądanym formacie.

Możliwe przyczyny:

- Cień. Schemat powtarzający się w wiele dni. Jeśli zauważysz powtarzający się schemat, w którym mikroinwerter obniża produkcję o konkretnej porze, ale czasami produkuje tyle samo energii co inne urządzenia, przyczyną zbyt niskiej produkcji tego mikroinwertera jest zacienienie. Uwaga: Cienie są różne zimą, gdy słońce jest o wiele niżej nad horyzontem.

- Problem modułu PV. Napięcie stałe mikroinwertera jest niskie. Jeśli napięcie stałe mikroinwertera jest niższe niż mikroinwertera sąsiedniego,źródłem problemu jest moduł PV.

- Wartości napięcia zmiennego są poza zakresem. Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Dla większości profili sieci górny limit napięcia zmiennego wynosi 253 V (+10 V w Wlk. Brytanii). Jeśli wartość napięcia zmiennego jest wyższa, system może spowolnić lub zatrzymać produkcję, by chronić mikroinwertery. Źródłem problemów z wysokim napięciem zmiennym jest zwykle lokalna sieć energetyczna. Uwaga: Taka sytuacja nie musi wpływać na wszystkie mikroinwertery w ten sam sposób. Odłączenie nie musi dotyczyć wszystkich m.

- Problem z komunikacją przez sieć elektroenergetyczną (PLC). Mikroinwerter jest czasami wyszarzony i/lub oznaczony małą flagą:świadczy to o problemie komunikacyjnym. Niektóre dane wysyłane przez mikroinwerter nie docierają do systemu Gateway. Jeśli dane nie są przesyłane, krzywa „Average Real Power” (Średnia moc rzeczywista) będzie pokazywać wartość 0 W. Świadczy to o tym, że dane nie są przesyłane prawidłowo, i nie musi to oznaczać, że mikroinwerter nie produkuje energii. W widoku „Power: Past 7 day” (Moc: Ostatnie 7 dni) widać średnią przesyłaną wartość (wartość produkcji nie aktualizuje się dłużej niż co standardowe 15 minut)

-- Profil sieci. Limit eksportu energii. Określony przez profil sieci limit eksportu energii może ograniczać maksymalną moc mikroinwertera w danym momencie. Dla prawidłowego działania tej funkcji bardzo ważne jest, by przekładniki prądowe zostały właściwie zamontowane.

- Komunikat o błędzie „Production below threshold” (Produkcja poniżej dolnego limitu): Nie musi to oznaczać problemu z mikroinwerterami. Świadczy to o tym, że wybrano opcję ostrzegania o spadnięciu globalnej produkcji poniżej określonego poziomu. Szacunki mogły zostać błędnie skonfigurowane lub możliwe, że niedawno rozszerzono system.

Tę funkcję można wyłączyć tutaj. Po kliknięciu karty Settings(Ustawienia)

- Maksymalna moc wyjściowa mikroinwertera vs. maksymalna moc wyjściowa modułu PV. To od mikroinwertera zależy maksymalna moc wyjściowa. Przykład: IQ7+ zamontowane z panelem 357 W będzie generować moc o wartości maksymalnie 295 W. (odsyłacz do arkuszy danych)

- Żaden przykład nie odpowiada Twojemu problemowi? >Złóż wniosek gwarancyjny (odsyłacz do strony o SOTG)