Co robić, gdy mikroinwertery nie generują raportów?

Rozpoznanie awarii komunikacyjnej.

Należy przyjrzeć się macierzy fotowoltaicznej, by ocenić zachowanie mikroinwerterów i prawidłowość ich funkcjonowania. Kliknij kartę View(Widok), by zobaczyć układ mikroinwerterów.

Mikroinwertery, które nie nawiązują komunikacji, są wyświetlane w macierzy fotowoltaicznej na szaro. (Jeśli są czarne, oznacza to, że nie produkują energii, ale nawiązują komunikację).

Przykład 4 Mikroinwertery nie komunikują się.

Co należy sprawdzić?
- Ilu mikroinwerterów dotyczy problem? Jednego mikroinwertera? Grupy? Wszystkich?
- Widać jakiś schemat? Grupy? Czy system jest trójfazowy? Sytuacja wydaje się losowa?
- Zamontowano jedno rozwiązanie IQ Relay, czy jest ich kilka? Jaki jest status?
- Jak wcześniej przebiegała produkcja i raportowanie?

Jak sprawdzić, czy urządzenia wcześniej raportowały i produkowały energię?

Sprawdzanie produkcji w całym okresie eksploatacji mikroinwertera. Można to zrobić w następujący sposób:
- W menu rozwijanym wybierz kolejno opcję Energy > Lifetime (Energia > Cały okres eksploatacji)
- Kliknij opcję okresu eksploatacji bezpośrednio na prawej stronie macierzy PV.

Jeśli energia nie była nigdy produkowana, bardzo prawdopodobne, że źródłem problemu jest pierwsza instalacja. Mikroinwertery nie zostały wykryte/udostępnione (odsyłacz do strony o wykrywaniu mikroinwerterów) lub problem leży w oprzewodowaniu.

To, czy mikroinwertery produkowały energię wcześniej, można też sprawdzić w sekcji Lifetime Energy (Energia w całym okresie eksploatacji) na karcie „Devices” (Urządzenia):

Jeden mikroinwerter nie generuje raportów

Mikroinwerter nigdy nie raportował

Jeśli nawet po przeprowadzeniu skanu lub udostępnieniu numeru seryjnego mikroinwertera mikroinwerter nigdy nie nawiązał komunikacji / nie produkował energii, należy sprawdzić poprawność połączenia. W stwierdzeniu miejsca problemu może pomóc dioda LED wskazująca status mikroinwertera. (odsyłacz do strony o wykrywaniu mikroinwerterów)

Uwaga: Ostatecznym sposobem na sprawdzenie, czy problem leży w mikroinwerterze, czy też ma inne źródło (oprzewodowanie, panel itd.), jest kontrola krzyżowa niesprawnego mikroinwertera ze sprawnym urządzeniem. Jeśli niesprawny mikroinwerter zacznie działać, a wcześniej działający przestanie, oznacza to, że źródłem problemu nie jest sam mikroinwerter.

Mikroinwerter generował wcześniej raporty

Jeśli tylko jeden mikroinwerter nie raportuje, problem może ograniczać się tylko do tego urządzenia. Przyczyną problemu może być uszkodzony panel, utrata połączenia lub awaria mikroinwertera. Możesz złożyć wniosek gwarancyjny (odsyłacz do instrukcji dotyczących SOTG / Service Manager)

Raportów nie generuje grupa mikroinwerterów lub żaden mikroinwerter

Źródłem problemu nie są same mikroinwertery, ale do mikroinwerterów najprawdopodobniej nie dociera napięcie zmienne. Najpierw można sprawdzić, czy nie zadziałał któryś z wyłączników automatycznych.

Jeśli zamontowano rozwiązanie IQ Relay, na karcie urządzeń należy sprawdzić informacje o tym rozwiązaniu.

Jeśli przekaźnik IQ Relay nie raportuje, należy sprawdzić diody LED przekaźnika IQ Relay i wyłączników automatycznych. Mógł się uruchomić wyłącznik automatyczny.

Jeśli przekaźnik IQ Relay ma status błędu (inny niż brak raportowania), należy skontaktować się z zespołem Enphase Technical Support, by uzyskać pomoc. Wcześniej należy się jednak upewnić, że profil sieci jest prawidłowy i zaktualizowany.

Jeśli problem dotyczy grupy mikroinwerterów podłączonych do tego samego przekaźnika IQ Relay i cześć z tych mikroinwerterów pracuje, źródłem problemu jest najprawdopodobniej skrzynka przyłączeniowa dla tej części instalacji.

Jeśli system jest trójfazowy i widać, że nie działa co trzeci mikroinwerter, problem dotyczy najprawdopodobniej oprzewodowania tej konkretnej fazy.

Problem z komunikacją przez sieć elektroenergetyczną (PLC)

Jeśli mikroinwertery nie raportują prawidłowo lub wypadają co pewien czas z systemu, problemem może być komunikacja PLC, nawet jeśli produkcja mikroinwerterów pozostaje prawidłowa.

To konkretne zachowanie polega na tym, że mikoinwertery co pewien czas wypadają z systemu lub przesyłają tylko średnie wartości dla czasu, na jaki utraciły łączność, zamiast aktualizować wartości co 15 minut. Można to sprawdzić w widoku Power: Past 7 days (Moc > Ostatnie 7 dni), który trzeba wybrać z menu rozwijanego.

Przykładowe zachowanie na przestrzeni 3 różnych dni.

Ponieważ brama Gateway łączy się z mikroinwerterami za pośrednictwem komunikacji PLC, bardzo ważne jest miejsce jej podłączenia do instalacji elektrycznej. By zapewnić najlepszą i najbardziej bezpośrednią komunikację, brama musi być połączona na stałe z wyłącznikiem automatycznym tuż obok wyłącznika dla mikroinwerterów.

Jeśli na linii występują szumy, potrzebny może się okazać montaż filtrów lub pierścieni toroidalnych. Należy sprawdzić dokumentację poświęconą ich montażowi.