Wat is het verschil tussen een watt en een wattuur?

Termen die verband houden met zonne-energie, zoals watt en wattuur, begrijpen

Als u het verschil weet tussen een watt (W) en een wattuur (Wh) kunt u beter begrijpen welke invloed uw energieverbruik thuis heeft op uw elektriciteitsrekening. U kunt ook uw energieverbruik thuis vergelijken met de energie die wordt opgewekt met uw Enphase-micro-omvormersysteem.

Watts en watturen hebben wel met elkaar te maken, maar ze zijnniet het zelfde.

Dus wat is een watt?

Een watt (W) is een eenheid waarmee vermogen wordt aangeduid, en vermogen is de snelheid waarmee energie kan worden geleverd of gebruikt. Met watts meet je dus in feite de elektrische stroom. Heeft een elektrisch appraat om te kunnen werken veel of weinig stroom nodig? Een gloeilamp van 100 W verbruikt bijvoorbeeld met een hogere snelheid energie dan een lamp van 60 W; dit betekent dat de lamp van 100 W meer 'stroom' nodig heeft om te kunnen werken. Op dezelfde manier wordt de snelheid waarmee uw zonne-energiesysteem vermogen in uw huis laat 'stromen' ook uitgedrukt in watts.

MyEnlighten geeft het meest recente en dagelijkse piekvermogen dat door uw systeem is opgewekt weer in kW, wat gelijk is aan 1000 W.

Dus wat is een wattuur?

Een wattuur (Wh) is een meeteenheid voor energie; het is een manier om de hoeveelheid arbeid die is verricht of gegenereerd te meten. Huishoudelijke apparatuur en andere elektrische apparaten verrichten 'arbeid' en daarvoor is energie in de vorm van elektriciteit nodig. Energiebedrijven brengen uw verbruikte energie gewoonlijk in rekening per kilowattuur (kWh), wat gelijk is aan 1000 watturen.

MyEnlighten geeft de hoeveelheid energie die is opgewekt met uw micro-omvormersysteem weer in watturen. Een Enphase-micro-omvormersysteem kan bijvoorbeeld in de maand september (tijdsperiode) 400 kWh (hoeveelheid) opwekken. Een kilowattuur (kWh) is 1000 watturen, dus 400 kWh is 400.000 Wh. In sommige gevallen geeft MyEnlighten de energie weer in megawatturen (MWh), wat gelijk is aan een miljoen watturen.

Dus wat is nu het verschil?

Kort samengevat worden met watturen de hoeveelheden energie voor een specifieke tijdsperiode gemeten, terwijl met watts de snelheid van energie op een bepaald moment in de tijd wordt aangegeven.

Het verschil tussen watts en watturen wordt vaak vergeleken met het verschil tussen snelheid en afstand. Snelheid geeft aan hoe snel u op een bepaald moment in de tijd rijdt; afstand is de lengte, of de hoeveelheid die u in een bepaalde tijdsperiode rijdt. Als u bijvoorbeeld gedurende een uur een constante snelheid van 100 kilometer per uur rijdt, dan hebt u 100 kilometer afgelegd.

Op dezelfde manier geldt dat als een lamp van 60 W gedurende een uur brandt, die lamp 60 Wh aan energie heeft verbruikt. Als we deze lamp nu twee uur laten branden, dan heeft de 60 W lamp 120 Wh aan energie verbruikt.

Dus wat betekent dit nu?

Als u beter begrijpt wat watts en watturen zijn, begrijpt u ook beter hoe veel u bespaart op uw energierekening. U kunt de energierekeningen die u ontving vóór de installatie van uw Enphase-micro-omvormersysteem vergelijken met uw huidige rekeningen, en zo berekenen hoeveel energie, en daarmee hoeveel geld, u bespaart. U kunt ook berekenen hoeveel geldt u uitgeeft aan de energie die u in huis gebruikt. Voor meer informatie over deze berekeningen, kunt u op internet zoeken op 'energieverbruikcalculator'.

Gerelateerde categorieën: Your Enphase PV system