Wat is een netwerkprofiel en hoe stel ik dat in?

Lees hoe het netwerkprofiel u helpt uw systeem te begrijpen, en hoe u de instellingen kunt aanpassen
OPMERKING

 

  • Indien u een systeem in de aaneengesloten staten van de VS installeert, hoeft u geen netwerkprofiel in te stellen, aangezien de fabrieksinstelling juist is.
  • Indien u een systeem in Hawaï of buiten de Verenigde Staten installeert, moet u een locatiespecifiek netwerkprofiel instellen.

Een netwerkprofiel is een verzameling van frequentie- en voltage-instellingen die compatibele werkingsparameters definiëren voor de micro-omvormers van Enphase. Het toepassen van een netwerkprofiel garandeert naleving van en de interoperabiliteit met het plaatselijke elektriciteitsnetwerk. Micro-omvormers verwijzen naar het netwerkprofiel om te bepalen of het elektrisch netwerk buiten het normale bereik werkt.

Als de micro-omvormer bijvoorbeeld detecteert dat het voltage van het elektriciteitsnetwerk de overspanningslimietinstelling van het netwerkprofiel overschrijdt, schakelt deze offline en stopt met exporteren van stroom naar het elektriciteitsnetwerk. Wanneer de micro-omvormer detecteert dat het netwerk weer normaal functioneert (op een acceptabel voltagebereik in dit geval), schakelt de omvormer weer online en wordt de export van stroom hervat.

U kunt Enlighten gebruiken om een locatiespecifiek netwerkprofiel te selecteren tijdens de systeemactivering. Wanneer de Envoy eenmaal verbonden is met het internet, instrueert Enlighten de Envoy om uw geselecteerd netwerkprofiel naar de micro-omvormers te sturen. U kunt ook de Envoy-installatie- en gebruikershandleiding raadplegen voor instructies inzake het instellen van het netwerkprofiel van de Envoy.

Het selecteren van een netwerkprofiel tijdens systeemactivering

  1. Voer op het activeringsformulier het systeemadres in sectie Locatie in. Het invoeren van het systeemadres toont de juiste menuopties van het netwerkprofiel.
  2. Selecteer in de sectie Envoy het juiste netwerkprofiel uit de vervolgkeuzelijst. Opmerking: als u het vervolgkeuzemenu Netwerkprofiel niet ziet of als het juiste netwerkprofiel niet in de lijst staat, zorg er dan voor dat u de juiste staat en het juiste land geselecteerd heeft.
  3. Zorg ervoor dat u de andere vereiste velden op het activeringsformulier ingevuld heeft, en klik vervolgens op Opslaan.
Gerelateerde categorieën: Enlighten Manager