Waarom wordt de kleur van al mijn deelvensters tegelijk gewijzigd (geen schaduwpatroon)?

Meer informatie over waarom Enlighten-gegevens op afzonderlijke niveaus en systeemniveau op verschillende manieren weergeeft

Als de kleur van alle deelvensters voor een systeem op hetzelfde moment wordt gewijzigd, geeft u een weergave op systeemniveau weer. De weergave op systeemniveau is gebaseerd op het gemiddelde van de opbrengst van alle modules in het systeem.

In de volgende gevallen wordt een weergave op systeemniveau weergegeven:

  • Op zeer omvangrijke systemen geeft Enlighten een weergave op systeemniveau weer wanneer het gehele systeem zichtbaar is. Gebruik in dit geval de schuifregelaar voor zoomen om in te zoomen op een subsectie van het systeem en gegevens op moduleniveau weer te gegeven.
  • Op het tabblad met het overzicht wordt altijd een weergave op systeemniveau weergegeven.
  • De versie van Enlighten die is ontworpen voor systeemeigenaren (in plaats van voor zonne-energieprofessionals), geeft uitsluitend informatie op systeemniveau weer. Als er rechts boven in de hoek van het scherm geen tabblad Apparaten wordt weergegeven, beschikt u over de Enlighten-versie voor systeemeigenaren.
Gerelateerde categorieën: Software Enlighten Manager