Kan ik de energieproductie van mijn systeem weergeven in een grafiek?

Bekijken hoe de standaardweergave in MyEnlighten de energieproductie in een raster weergeeft

MyEnlighten geeft de energieproductie standaard weer in een raster. Wilt u de productie liever zien in een grafiek, dan klikt u op het grafiekpictogram rechtsboven in het paneel Energieproductie.

Het scherm wordt bijgewerkt en in het hoofdweergavegebied verschijnt de Energieproductiegrafiek. Onder de grafiek wordt een kleinere versie van het Energieproductieraster weergegeven.


Net als het raster geeft de grafiek de energieproductie weer in watturen (Wh) per maand, dag en uur. Standaard wordt de Dagen-weergave getoond.

Om de tijdsperiode voor de grafiek te veranderen, selecteert u:

  • Maanden: om de energie weer te geven die in één kalenderjaar is geproduceerd. Klik op de linker
    dubbele pijl om dezelfde maand in het voorgaande jaar weer te geven, en op de rechter dubbele pijl  om dezelfde maand in het volgende jaar weer te geven.
  • Dagen: om de energie weer te geven die in één kalendermaand is geproduceerd. Klik op de dubbele pijl-pictogrammen om dezelfde dag in de vorige of volgende maand weer te geven.
  • Uren – om de energie weer te geven die in één etmaal van 24 uur is geproduceerd. Elke kolom geeft de hoeveelheid energie aan die is geproduceerd in een periode van 60 minuten binnen een dag van 24 uur. Gebruik de enkele pijl-pictogrammen om andere uren weer te geven. Klik op de dubbele pijl-pictogrammen om hetzelfde uur in de vorige of volgende dag weer te geven.
Gerelateerde categorieën: MyEnlighten