Hoe werkt de Activeringscontrolelijst?

Lees meer over de Enlighten-activeringscontrolelijst en hoe deze helpt bij de systeeminstallatie

De Activeringscontrolelijst volgt de voortgang van uw Enphase-installatie. Activeringscontroles worden in fasen gegroepeerd, die overeenkomen met handelingen die doorgaans gelijktijdig plaatsvinden. Sommige controles vereisen uw invoer, terwijl andere automatisch geëvalueerd worden door Enlighten.

Fase 1 – Gestart
U kunt een activering op ieder gewenst moment starten. Fase 1 is voltooid wanneer de volgende controles doorlopen zijn:

  • Eigenaar ingevoerd vereist de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de systeemeigenaar. Enlighten gebruikt deze informatie om een gebruikersaccount voor de systeemeigenaar aan te maken.
  • Locatie ingevoerd vereist het volledige adres van de locatie van het geïnstalleerde systeem. Enlighten gebruikt deze informatie om de locatie in kaart te brengen, de tijdzone in te stellen en de plaatselijke weervoorspelling voor het systeem te verkrijgen.
  • Envoy(s) ingevoerd vereist ten minste een geldig Envoy-serienummer. Enlighten gebruikt deze informatie om te detecteren wanneer een Envoy voor dit systeem aangesloten is.

Fase 2 – Verbinding maken
In deze fase bevestigt Enlighten dat de Envoy(s) die u in fase 1 ingevoerd heeft rapporteert/rapporteren. Wanneer de controle Envoy(s) gerapporteerd doorlopen is, is het systeem toegankelijk in de Enlighten-systemenlijst. Enphase adviseert deze controle te doorlopen voordat u de micro-omvormers installeert. Hierdoor heeft de Envoy tijd om firmware-updates te downloaden die mogelijk nodig zijn. Krijg hulp bij het doorlopen van deze controle.

Fase 3 – Controleren
De controles in fase 3 bevestigen dat de Envoy en de micro-omvormers succesvol geïnstalleerd zijn. Enphase adviseert dat u deze fase voltooid voordat u de installatielocatie verlaat. Deze fase is voltooid wanneer Enlighten het volgende controleert:

Fase 4 – Klaar
Deze fase kan op ieder moment voltooid worden nadat het systeem geïnstalleerd is en is het laatste deel van het activeringsproces. Deze fase is voltooid wanneer de volgende controles doorlopen zijn:

  • Series gebouwd geeft aan dat u een virtuele serie gebouwd heeft en dat de serienummers van micro-omvormers toegewezen zijn aan hun locaties in de serie. Krijg hulp bij het doorlopen van deze controle.
  • Systeem operationeel geeft aan dat het systeem zonder storing gewerkt heeft na de datum van "Toestemming om te gebruiken". Krijg hulp bij het doorlopen van deze controle.
  • Toegang verleend aan eigenaar geeft aan dat Enlighten een e-mail gestuurd heeft naar de systeemeigenaar om aan te geven dat het systeem in Enlighten bekeken kan worden.
Gerelateerde categorieën: Software Enlighten Manager