Hoe weet ik of er een probleem is met mijn systeem?

Begrijpen hoe het Enphase-systeem de werking en prestaties bewaakt

De cijfers en de afbeeldingen boven aan de pagina laten zien hoe goed uw systeem het doet. Als u een weergave als deze ziet, met een groen vinkje bij de cijfers voor Energie en Stroom, dan werkt uw systeem goed met een voor uw systeem normale productie.

cijfers_bovenaan

Als er een probleem is dan geeft MyEnlighten een melding weer die aangeeft wat u moet doen. Er zijn vier soorten probleemmeldingen:

  • Uw systeem rapporteert geen gegevens meer.
  • Sommige micro-omvormers rapporteren niet meer.
  • Er is een productiestoring.
  • Als uw systeem beschikt over een inkomstenmeter, dan is deze gestopt met rapporteren.

Als uw systeem geen gegevens meer rapporteert, krijgt u een probleemmelding die er als volgt uit ziet:
geen_comm

Lees wat u kunt doen als uw systeem niet langer gegevens rapporteert.

Als sommige van uw micro-omvormers niet langer rapporteren aan de Envoy, ziet u een probleemmelding die er als volgt uitziet:
micros_rapporteren_niet.

Klik op de link in de melding om te zien welke micro-omvormers niet rapporteren en waar ze zich in uw serie bevinden:
micros_rapporteren_niet_statusvenster

Lees wat u kunt doen als sommige van uw micro-omvormers niet langer rapporteren.

Als de meter van uw systeem niet langer rapporteert, ziet u een probleemmelding die er als volgt uitziet:
meter_rapporteert_niet
lees wat u kunt doen als de meter van uw systeem niet langer rapporteert.

Als er een productiestoring in uw systeem is, ziet u een probleemmelding die er als volgt uitziet:
productiestoring

Als u een productiestoringsmelding krijgt, betekent dit dat uw systeem minder energie produceert dan uw installateur had ingeschat, of dat Enphase een mogelijk hardwareprobleem heeft gedetecteerd. Om uit te vinden welke van deze twee oorzaken de melding heeft gegenereerd, klikt u in de melding om het statusvenster te openen waarin het probleem wordt beschreven.

Als er een hardwareprobleem is, geeft het statusvenster aan welke micro-omvormers een mogelijk probleem hebben:
productiestoring_statusvenster

Om een melding via e-mail te ontvangen als uw systeem met een productiestoring kampt, volgt u deze stappen:

  1. Klik op de pijl van het vervolgkeuzemenu naast Aangemeld als… en kies Instellingen.
  2. Vink naast E-mails de optie Informeer me over storingen in de systeemproductie aan.
    productiestoring_meldingen
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.
Gerelateerde categorieën: Probleemoplossing