Hoe gebruikt Enlighten geschatte productie?

Bekijk de geschatte productie en hoe deze handig is voor Enlighten om de prestaties van uw zonnesysteem te beheren

Enlighten evalueert de systeemprestaties door de daadwerkelijke productiegegevens te vergelijken met de geschatte productie die wordt ingevoerd door de systeemeigenaren of installateurs.

Als geschatte productie is ingevoerd voor een individueel systeem:

  • Enlighten geeft maandelijkse percentages en percentages van de gehele levensduur (geschat/daadwerkelijk) weer op de systeemzijbalk. Er is ten minste één volledige productiedag nodig om het maandelijkse percentage te berekenen en daarom wordt deze waarde niet weergegeven op de eerste dag van elke maand.
  • Enlighten geeft de geschatte productie weer in energiegrafieken ter vergelijking met daadwerkelijke productie.
  • Enlighten schakelt de Productiedrempel in, die de geschatte energieproductie gebruikt om te bepalen of een systeem een productieprobleem ondervindt.

Als u meerdere Enphase-systemen beheert en u de geschatte productie voor deze systemen hebt ingevoerd:

  • Kunt u kolommen toevoegen aan de Systemenlijst die de maandelijkse percentages en de percentages van de gehele levensduur (geschat/daadwerkelijk) van deze systemen weergeeft met geschatte productiegegevens.
  • Enlighten geeft de totale maandelijkse percentages en percentages voor de gehele levensduur (geschat/daadwerkelijk) weer voor de systemen met geschatte productiegegevens op de zijbalk van de systemenlijst.
Gerelateerde categorieën: Software Enlighten Manager