Activation

Uw LCD Envoy opnieuw aansluiten

Stappen voor het opnieuw verbinden van uw LCD Envoy via uw Wifi adapter stick

Nu we hebben vastgesteld dat uw Envoy is verbonden met het internet via Wifi, laten we uw Wifi-verbinding opnieuw instellen om uw Envoy weer online te krijgen en te rapporteren aan Enlighten.

 

Controleer of de Wifi adapter stick correct is geïnstalleerd.

 

Zorg er eerst voor dat de Wifi adapter stick is geïnstalleerd in de USB-poort die zich het dichtst bij de voedingsstekker van de Envoy bevindt:


Zorg ervoor dat de Wifi adapter stick is ingeschakeld.

Als de Envoy is ingeschakeld, maar de Wifi adapter stick niet brandt, is de USB-poort zelf of de adapter defect. Als dit het geval is, neem dan contact op met Enphase Klantenservice en een teamlid zal u helpen om weer online te komen. 


Kijk of uw router binnen het gezichtsveld van uw Envoy ligt.

Is de internet router van uw huis binnen het gezichtsveld van uw Envoy? Zo ja, ga dan verder met de onderstaande stappen. Zo niet, ga dan naar Handmatige Netwerk Installatie.


Bepaal of uw internet router is uitgerust met WPS (Wifi Beveiligde Installatie)

Zoek de internet router van uw huis en kijk of het een WPS-symbool in de buurt van een van de knoppen heeft, zoals deze:

Ja, mijn router heeft WPS >

Als uw router het WPS-symbool heeft, gaat u naar WPS Wifi Installatie.

Nee, mijn router heeft geen WPS >

Als uw router niet over het WPS-symbool beschikt, gaat u verder met de Handmatige Netwerk Installatie

Gerelateerde categorieën: Probleemoplossing