Arbeidsvergoeding voor garantieservices
(Ingaande op 1 november 2020)

België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Ierland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Het Enphase Energy, Inc. ("Enphase") Arbeidsvergoedingprogramma voor garantieservices ("Labor Reimbursement Program") is ontworpen om professionals in zonne-energie-installaties ("Installateurs”) die geen productaankoop- (of soortgelijke) overeenkomst met Enphase hebben, te compenseren voor een deel van de service/arbeidskosten in verband met het vervangen van defecte ‘Eligible products’ (geselecteerde producten) (die hieronder worden gedefinieerd) die worden gedekt door een bestaande, actieve Enphase Limited Warranty (beperkte Enphase garantie), en zijn geïnstalleerd in een PV-zonnestelsel in België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Republiek Ierland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk het "Territorium”).

Dit Labor Reimbursement Program staat los van onze beperkte standaardgarantie voor producten. Indien uw bedrijf een productaankoop of andere overeenkomst met Enphase heeft gesloten die de aankoop van Enphase producten regelt, is dit programma niet op u van toepassing; zie de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst met Enphase.

'Eligible Products' Vergoedingsbedragen
Enphase® microinverters
(ofwel stand-alone of binnenin een Encharge™ opslagsysteem basiseenheid)

Enphase Envoy-S units
(Geactiveerd op of na 1 oktober, 2020)

Enphase ACB 1.5 units
(Geactiveerd op of na 1 oktober, 2020)
 • €125 per (vrachtwagen)rit naar een locatie voor het uitvoeren van verwijdering en vervanging van defecte ‘eligible product(en)’ (in aanmerking komende producten/geselecteerde producten).
 • €25 voor elk defect ‘eligibile product’ dat op die locatie wordt vervangen (dezelfde rit)

*"Geactiveerd" betekent dat de bevoegde autoriteiten toestemming hebben gegeven om te werken.

Arbeidskosten die in aanmerking komen voor vergoeding: Er moet sprake zijn van alle volgende voorwaarden:

 • De arbeid moet binnen 2 jaar na activering van het in aanmerking komende product worden voltooid.
 • Dit is een verwijdering en vervanging van een in aanmerking komend product dat door Enphase als defect is aangemerkt onder een bestaande, actieve Enphase beperkte garantie voor in aanmerking komende producten.
 • Enphase moet een diagnose op afstand hebben uitgevoerd van het defecte ‘Eligible product’ en een RMA hebben verstrekt aan de Installateur voordat de vervanging ervan wordt uitgevoerd; en
 • De installateur moet binnen 6 maanden na de voltooiing van de werkzaamheden een aanvraag voor vergoeding indienen.

Om een verzoek tot vergoeding in te dienen voor in aanmerking komende Micro-inverter producten:

 1. Verzoek van Enphase een diagnose op afstand van het in aanmerking komende product;
 2. Ontvang een RMA van Enphase;
 3. Voer de productvervanging die in aanmerking komt uit op de werklocatie;
 4. Binnen 6 maanden na het voltooien van de in aanmerking komende productvervanging, logt u in op uw Enlighten Manager-account.
 5. Ga naar de site waar de productvervanging is uitgevoerd.
 6. Klik op het tabblad Instellingen (tandwielicoontje) in de rechterbovenhoek.
 7. Klik onder het hoofdstuk 'Overzicht' op de link 'klik hier' onder 'Systeemlocatie'. Opmerking: De link verschijnt alleen als er in de afgelopen 6 maanden een RMA voor de werklocatie is uitgegeven. Als u de 'klik hier' link niet ziet onder een werklocatie waarvoor u een productvervanging heeft uitgevoerd in de afgelopen zes maanden, neem dan hier contact op met onze support.
 8. Zodra u op 'klik hier' klikt, wordt u doorgestuurd naar het Installateursvergoedingsformulier samen met de richtlijnen van het arbeidsvergoedingsprogramma. Lees de richtlijnen aandachtig door voordat u het formulier invult.
 9. Als dit de eerste keer is dat u aanspraak maakt op een Arbeidsvergoeding, moet u ook een ingevuld en ondertekend Installateursvergoedingsformulier bij uw aanvraag voegen. U kunt het Installateursvergoedingsformulier hier downloaden.
 10. Zodra u het formulier voor het programma voor de vergoeding van arbeid hebt ingevuld (en het Installateursvergoedingsformulier hebt geüpload als dit uw eerste aanvraag is), klikt u op 'Verzenden' om uw aanvraag voor de vergoeding van arbeid in te vullen.
 11. Na indiening van uw aanvraag voor Arbeidsvergoeding nemen wij contact met u op via uw geregistreerde e-mail om de vereiste documentatie voor de belastingdienst te verzamelen ("Belastingdocument").

Het indienen van een vergoedingsverzoek voor in aanmerking komende Envoy-S en ACB 1.5 Units:

 1. U moet facturen sturen voor de toepasselijke arbeidsvergoedingen:
 2. De factuur moet de volgende informatie bevatten:
  • RMA-nummer
  • Oude serienummer
  • Nieuwe serienummer
  • Oorspronkelijke activeringsdatum van het PV-systeem
 3. Als het de eerste keer is dat u aanspraak maakt op een Arbeidsvergoeding van ons, moet u een ingevuld W-9 formulier (voor Personen en Entiteiten gevestigd in de VS) indienen bij uw verzoek. Voor personen en entiteiten die niet in de VS gevestigd zijn, verwijzen wij u naar de onderstaande tabel voor de vereiste documentatie ("Belastingdocument").
 4. Enphase kan contact met u opnemen via uw geregistreerde e-mail-ID als er meer documentatie nodig is om uw claim te verwerken.
Gerelateerde categorieën: Software Enlighten Manager